Η επιστολή του Γιάννη Ρίτσου στον Πάμπλο Νερούδα

Ο Γιάννης Ρίτσος έτρεφε μεγάλο σεβασμό για τον μεγάλο Χιλιανό ποιητή Πάμπλο Νερούδα.

Πηγή: Η επιστολή του Γιάννη Ρίτσου στον Πάμπλο Νερούδα

Γιάννης Γούτης
Δημοσιογράφος - Κειμενογράφος